Flashcard Info

Here you can learn everything about this flashcard

Jedro i hromatiMultiple choice cards
Normal cards
Cards total
Category
Language
From

sta je citosol?

tecna sredina u citoplazmi

 

Sta je hromatin i kada se javlja?

Hromatin je nizi nivo pakovanja od hromozoma, javlja se kad celija nije u deobi jer DNK treba da bude lako dostupana za trasnkripciju.

Kolika je duzina DNK namotana oko svakog histona?

200 parova nukleotida.

koja je visi nivo pakovanja hromatina?

hromozom.

sta je heterohromatin? od koliko nukleozoma je napravljen, i zasto je bitan?

Hetero gromatin je velika kolicina naslednog materijala koji nije aktvian u celiji, 

to je vlakno koje je deblje zauzima manju zapreminu ali su geni nedostupni za transkripciju. 

To je jedan nacin reugalcije aktivnosti gena.

da li je jedarce odvojeno nekakvom barijerom od ostatka jedra, i koliko jedarca ima?

obicno ih ima jedno ili vise, a nije odvojeno nikakvom barijerom od ostatka jedra.

Sta je jedrov ovoj?

jedroj ovoj su dve paralelno postavljene membrane koje odvajaju nasledni materijal od citoplazme. (javlja se kod eukariotkse celije)

sta je jedro?

jedro je organela u kojoj se nalazi nasledni materijal celije.

Sta rade proteinski transporteri u celiji?

prenose molekule i jone a nalaze se u spoljnoj i unutrasnoj membrani ovoja.

sta je perinuklearna cisterna? i sa cime je spojena.

prostor izmedju 2 membrane jedrovog ovoja 

spojena je sa unutrasnjoscu Endoplazmaticnog retikuluma

 

sta je nukleoplazma

sredina unutar jedra.

Koj su delovi hromozoma?

centrometar,

kraci

hromatide ( 2 vertikalna kraka)

sta je hromatski materijal (hromatin)?

posebno uredjena DNK sklupcana oko i pomocu posebnih proteina( nalazi se u nukleo plazmi), 

u njemu se nalaze i molekuli RNK i enzimi i drugi proteini potrebni za transkripciju.

sta su jedrove pore?

kroz njih se odvija promet vecih molekula i super-molekulskih struktura izmedju citoplazme i jedra ( 2 membrane ovoja se spajaju na ivicama pora)

DNK+ histon/protein==

Nukleozom

sta su telomere? i zasto su bitne

oblasti DNK locirane na krajevima hromozoma- tj. zastitne kapice koje stabilizuju DNK tokom replikacije.

S vremenom se skracuju a kada postanu prekratke celija vise ne moze da se deli.

Od cega se sastoje histoni i kako drze molekule DNK?

sastoje se od 8 polileptida, na cijoj spoljasnjoj strani prevladjuju R-ostaci baznih aminokiselina (pozitivno naelektrisane) njima histoni drze negativno naelektrisane fosfatne grupe u DNK.

Zbog cega su bitni histoini?

oni omogucuju da DNK bude zasticena od kidanja i cepanja.

Sta su histoni?

glavni proteini oko kojih su organizovani molekuli DNK

sta je nukleokus tj. jedarce? I sta se tu desava?

Je gusci deo hromatina, organizuje se oko delova DNK koji nose delove rRNK 

TU se vrsti transkripcija.

sta su hromozomi

Hromozomi su linearni, otvoreni molekuli DNK u jedru eukariota.

Kada je DNK aktivan, kad je u pakovanju sa histonima?

kada je DNK namotana na histon, gen je NEaktivan

kada je DNK izmedju histona, gen je AKTIVAN.

sta je jedrova LAMINA, i koja je njena uloga

slozena mreza proteinskih vlakana, podupire ovoj i odrzava stabilan oblik jedra

koja je duzina DNK izmedju svakog histona?

20 parova.

sta je euhromatin? i kakve gene sadrzi.

Euhromatin je nasledni materijal koji je spakovan samo do prvog nivoa (nukleozoma)- 

sadrzi gene koji su nedavno bili ili ce uskoro biti potrebni za transkripciju

Samo u kom trenutku se molekul DNK pomera sa pojedinacnih histona?

samo kada se obavlja transkripcija ili replikacija bas tog dela.

sta grade nekoliko nukleozoma?

jedan hromatin

© 2024 MemoCard