Flashcard Info

Here you can learn everything about this flashcard

ØP-A-begreber – Kapitel 3Multiple choice cards
Normal cards
Cards total
Category
Language
From
Marked
En gruppe af købere og sælgere af et bestemt gode eller en bestemt service.
Loven om efterspørgsel
Påstanden, at – alt andet lige – så falder den efterspurgte mængde af et gode, når prisen på godet stiger.
Loven om udbud og efterspørgsel
Påstanden, at prisen på ethvert gode vil tilrette sig for at bringe den udbudte mængde og en udbudte efterspørgsel i balance.
Udbudt mængde
Den mængde af et gode, som producenter er villige til at producere, givet en bestemt pris.
Kompetitivt marked
Et marked, hvor alle sælgere og købere har en negligerbar påvirkning på markedsprisen.

Ligevægtspris el. equilibrium

Prisen, hvor den efterspurgte mængde, D(p) er lig den udbudte mængde, S(p). Eller:

hvor p* er ligevægtsprisen og Q* er ligevægtsmængden.

Efterspurgt mængde
Mængden af et gode købere er villige til at købe ved forskellige priser.
Efterspørgselskurve
Grafisk afbildning af sammenhængen mellem prisen på et gode og den efterspurgte mængde
Overskudssefterspørgsel
En situation, hvor den efterspurgte mængde er større end den udbudte mængde ved den givne markedsprisen. Markedet befinder sig under ligevægt.
Udbudskurve
Grafisk afbildning af forholdet mellem prisen på et gode og den udbudte mængde.
Overskudsudbud
En situation, hvor den udbudte mængde er større end den efterspurgte mængde ved den givne markedspris. Markedet befinder sig over ligevægt.
Loven om udbud
Påstanden om, at – alt andet lige – vil den udbudte mængde stige, når prisen på godet stiger.
© 2023 MemoCard