Flashcard Info

Here you can learn everything about this flashcard

Section 09 - Moksh Chhe - Shri Atmasiddhi Shastra Verses - by Shrimad RajchandrajiMultiple choice cards
Normal cards
Cards total
Category
Language
From
Verse 89
Jem shubhashubh karmapada, janya safal praman;
Tem nivrutti safalta, matey moksh sujaan.
Verse 90
Vityo kaal anant te, karma shubhashubh bhaav;
Teh shubhashubh chhedta, upje moksh swabhav.
Verse 91
Dehadik sanyogno, atyantik viyog;
Siddha moksh shashwat padey, nij anant sukhbhog.
Verse 87
Karta bhokta jiva ho, pan teno nahi moksh;
Vityo kaal anant pan, vartaman chhe dosh.
Verse 88
Shubh karey fal bhogve, devadi gatimai;
Ashubh karey narkadi fal, karma rahit na kyai.
© 2021 MemoCard