Flashcard Info

Here you can learn everything about this flashcard

Section 12 - Upsamhar - Shri Atmasiddhi Shastra Verses - by Shrimad RajchandrajiMultiple choice cards
Normal cards
Cards total
Category
Language
From
Verse 136
Upadannu naam lai, e je taje nimit;
Pamey nahi siddhatvane, rahey bhrantima sthit.
Verse 139
Mohbhaav kshay hoy jya, athva hoy prashant;
Te kahiye Jnanidasha, baki kahiye bhrant.
Verse 129
Atmabhranti sam rog nahi, Sadguru vaidya sujaan;
Guruajna sam pathya nahi, aushadh vichar dhyan.
Verse 140
Sakal jagat te ethvat, athva swapna saman;
Te kahiye Jnanidasha, baki vachajnan.
Verse 128
Darshan shatey samay chhe, aa shat sthanak mahi;
Vicharta vistarthi, sanshay rahey na kai.
Verse 130
Jo iccho parmarth toh, karo satya purusharth;
Bhavsthiti adi naam lai, chhedo nahi atmarth.
Verse 132
Naya nishchay ekantthi, ama nathi kahel;
Ekante vyavhar nahi, banne sath rahel.
Verse 142
Deh chhata jeni dasha, varte dehatit;
Te Jnanina charanma, ho vandan aganit.
Verse 137
Mukhthi jnan kathe ane, antar chhutyo na moh;
Te pamar prani karey, matra Jnanino droh.
Verse 138
Daya, shanti, samta, kshama, satya, tyag, vairagya;
Hoy mumukshu ghat vishe, eh saday sujagya.
Verse 131
Nishchayvani sambhli, sadhan tajva no'y;
Nishchay rakhi lakshama, sadhan karva soy.
Verse 133
Gacchmatni je kalpana, te nahi sadvyavhar;
Bhan nahi nijroopnu, te nishchay nahi saar.
Verse 134
Agal Jnani thai gaya, vartamanma hoy;
Thashe kaal bhavishyama, margbhed nahi koy.
Verse 135
Sarva jiva chhe Siddh sam, je samje te thay;
Sadguruajna Jindasha, nimit karan mai.
Verse 141
Sthanak panch vicharine, chhatthe varte jeh;
Pamey sthanak panchmu, ema nahi sandeh.
© 2021 MemoCard