Flashcard Info

Here you can learn everything about this flashcard

Special TopicsMultiple choice cards
Normal cards
Cards total
Category
Language
From
unanimously
oy birliğiyle
Stakeholder Engagement
Paydaş Katılım (Planı)
submit a bill
kanun tasarısı önerme
World Health Organization (WHO)
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)
European Council
Avrupa Devlet ve Hükûmet Başkanları Konseyi
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü/İktisadi İş Birliği ve Gelişme Teşkilatı
endorse
onaylama
Council of the European Union
Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi
International Labour Organization (ILO)
Uluslararası Çalışma Örgütü
living wage
yoksulluk sınırı
United Nations (UN)
Birleşmiş Milletler (BM)
North Atlantic Treaty Organization (NATO)
Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü
recognition, validation, and accreditation
tanıma, denklik ve akreditasyon
noncommunicable
bulaşıcı olmayan
internally
dahili olarak
Charter of Fundamental Rights
Temel Haklar Bildirgesi (Avrupa Birliği)
implement
uygulamak
European Parliament
Avrupa Parlementosu
International Monetary Fund (IMF)
Uluslararası Para Fonu
General Assembly
(Birleşmiş Mİlletler) Genel Kurul
sign the bill into law
kanun tasarısı yayımlama
impetus
itici güç
disparity
eşitsizlik
robust
sağlam
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü
European Union (EU)
Avrupa Birliği (AB)
Governing Body
İdari Organ
Turkish Parliament/Grand General Assembly of Türkiye
TBMM
multilateral diplomacy
çok taraflı diplomasi
minimum wage
asgari ücret
© 2024 MemoCard