Flashcard Info

Here you can learn everything about this flashcard

UG IVML - Zelftest 3Multiple choice cards
Normal cards
Cards total
Category
Language
From

Welke fenomeen was geen inspiratiebron voor het surrealisme? (duid één antwoord aan)

Welke uitspraak over het expressionisme is foutief? (Duid één antwoord aan)

Welk van de volgende kenmerken en technieken zijn niet typisch voor de dadaïsten? (duid één antwoord aan)

Welke uitspraak over Virginia Woolf is foutief? (Duid één antwoord aan)

Een vaak voorkomend thema op het einde van de 20ste eeuw is het bespreken van de tragedie van de moderne mens en de identiteitsproblematiek in combinatie met … (Welke aanvulling is foutief?)

Welke uitspraak over het modernisme is foutief? (Duid één antwoord aan)

Welke uitspraak over deze symbolistische auteurs is foutief? Duid één antwoord aan.

Welk van de volgende instrumenten om contact krijgen met het wonderbaarlijke gebruiken de surrealisten NIET? (duid één antwoord aan)

Welke uitspraak over het postmodernisme is foutief? (Duid één antwoord aan)

De spanning tussen existentieel pessimisme en optimistische hoop op een nieuwe toekomst is een kenmerk dat terugkeert in de volgende teksten (duid de auteur aan op wie dit NIET van toepassing is)

Welke uitspraak over het 20ste-eeuwse theater is foutief? (Duid één antwoord aan)

Welke uitspraak over het 20ste-eeuwse theater is foutief? (Duid één antwoord aan)

Welke uitspraak over symbolistische dichters is foutief? Duid één antwoord aan.

Welke uitspraak over symbolistische dichters is foutief? Duid één antwoord aan.

Welke uitspraak over het modernisme is foutief? Duid één antwoord aan)

Het nabootsen van kinderlijke naïviteit en nieuwsgierigheid is een belangrijk thema in de avant-gardedichtkunst; je vindt het terug bij de volgende dichters (duid de auteur aan op wie dit niet van toepassing is)

De historische avant-gardebewegingen verwerpen in hun werk de conventionele communicatie. Welk fenomeen is de expressionistische variant (duid één antwoord aan)

Welke uitspraak over Kafka is foutief? (Duid één antwoord aan)

De spanning tussen wereldondergang en regeneratie is een kenmerk dat terugkeert in de volgende kunstwerken (duid de kunstenaar aan op wie dit NIET van toepassing is)

Welke uitspraak over symbolistisch proza is foutief? Duid één antwoord aan.

Welk thema uit de late 20ste-eeuwse literatuur is foutief? (Duid één antwoord aan)

© 2022 MemoCard