Flashcard Info

Here you can learn everything about this flashcard

Utdanning 2Multiple choice cards
Normal cards
Cards total
Category
Language
From
Un accord
En avtale
Promettre
Å love noe
Protection contre les violences
Beskyttelse mot vold
Avoir son mot a dire 
Å få si meningene 
C est interdit de frapper les enfants 
Det er forbudt å slå barn
Se desinscrire
Å melde seg ut av
Etre condamné
Å bli straffet
Un devoir à rendre
Ei innlevering
Decu
Skuffet
Majeur
Myndig
Des associations
Foreninger
Signer
Å skrive under på
Limite d age 
Aldergrenser
Majorité pénale
Kriminelle lavalderen
Les droits des enfants
Rettigheter for barn og ungdom
Prison ou amende
Fengsel eller bot
S inscrire
Å melde seg inn i
Enfreindre la loi
Å bryte loven 
Un devoir 
En plikt
Avoir droit a l ecole
Har rett til skole, helsehjelp
Atteindre 18 ans
Når man er fylt 18år
Une note 
En karakter
Se reposer
Å slappe av/ å chille
© 2024 MemoCard